Podporují nás

Činnost Českomoravské unie neslyšících z.s. by nemohla být realizována za pomoci různých firem, institucí a různých dárců a to jak ve finanční podobě tak formě věcného daru v horizontu deseti let.

Za finanční podporu bychom rádi poděkovali:

   ministerstvům a Úřadu vlády ČR

Úřad vlády ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

   městům

praha1   praha5