Historie Českomoravské unie neslyšících z.s.

Českomoravská unie neslyšících z.s. (dále jen ČMUN) vznikla v roce 2013 na základě pokračujících změn ovlivněných novým občanským zákoníkem a reorganizací původní organizace České unie neslyšících (dále jen ČUN). ČMUN převzala od ČUN členskou základnu, klubové aktivity a členské projekty. Klubové aktivity byly časem pak vloženy do regulérně vzniklých pobočných spolků ČMUN (předchozí pobočné spolky neboli oblastní organizace byly pouze jako neformální subjekt).

Českomoravská unie neslyšících z.s. a pobočné spolky navazují na 200 let starou historii neslyšících. Je pokračovatelem, již dnes zaniklých podpůrných spolků, vzniklé za Rakouska Uherska a za první republiky, které zanikly v roce 1949.

V době 1949 až 1990 existovaly pouze neformální skupiny, realizující aktivity v rámci tehdejší politické organizace Národní fronty, která měla vlastní složku Svaz invalidů. Jednalo se de facto o státní organizaci nikoliv o nezávislou organizaci, kterou by sami spravovali neslyšící, jako byl třeba v roce 1868 Podpůrný spolek hluchoněmých svatého Františka Sáleckého státem zrušen v roce 1949.

V roce 1990 vznikem zákona o občanských sdruženích vzniklo spousta navazujících organizací z nich jednou z největších byla i Česká unie neslyšících. V roce 2013 členská základna České unie neslyšících přešla postupně pod Českomoravskou unii neslyšících z.s. (hlavního spolku) a následně pak do jednotlivých pobočných spolků Českomoravské unie neslyšících z.s. Po reorganizaci se Českomoravská unie neslyšících z.s. stala zakladatelem České unie neslyšících, z.ú.