Projekty

Zde budeme postupně publikovat jednotlivé projekty realizované pod Českomoravskou unií neslyšících z.s.

Trvalé projekty:

Spolková činnost pro neslyšící a nedoslýchavé – projekt jehož cílem je zajišťovat prostory pro klubovou činnost jednotlivých pobočných spolků Českomoravské unie neslyšících. Dále zajišťovat chod hlavního spolku zajišťující kontakt se zahraničím a různými institucemi v České republice.

Psychorehabilitační pobyty – projekt jehož cílem je zajišťování psychorehabilitačních pobytů pro osoby se sluchovým postižením.

Osvěta neslyšících – projekt jehož cílem je zajišťování kurzů pro veřejnost a také zajišťování osvěty.