Projekty

Zde budeme postupně publikovat jednotlivé projekty realizované pod Českomoravskou unií neslyšících z.s.

Trvalé projekty:

Spolková činnost pro neslyšící a nedoslýchavé – projekt jehož cílem je zajišťovat prostory pro klubovou činnost jednotlivých pobočných spolků Českomoravské unie neslyšících. Dále zajišťovat chod hlavního spolku zajišťující kontakt se zahraničím a různými institucemi v České republice.

Psychorehabilitační pobyty – projekt jehož cílem je zajišťování psychorehabilitačních pobytů pro osoby se sluchovým postižením.

Osvěta neslyšících – projekt jehož cílem je zajišťování kurzů pro veřejnost a také zajišťování osvěty.

Weblíčkovzdělávací internetová stránka nejen pro neslyšící děti různého věku, jejímž cílem je prostřednictvím videí rozvíjet hlavně znakovou zásobu českého znakového jazyka a probudit v dětech lásku k uměleckému projevu a popustit uzdu jejich fantazie. Projekt je primárně zaměřen na vzdělávání dětí se sluchovým postižením, které ke komunikaci preferují český znakový jazyk. A vzniklá videa mohou být nepostradatelným spojníkem mezi světem slyšících a neslyšících – mezi slyšícím rodičem a neslyšícím dítětem. Lze je také využívat  jako výukovou pomůcku ve školách pro neslyšící nebo při výuce českého znakového jazyka pro veřejnost, ale i pro jeho výzkum. Všechny videonahrávky jsou samozřejmě přístupné také ostatním dětem a rodičům, kteří mají český znakový jazyk rádi nebo ho moc neovládají a chtěli by ho více poznat. Více informací najdete zde: www.weblicko.cz