Orgány Českomoravské unie neslyšících z.s.

Vedení hlavního spolku:

prezident: Ing. Martin Novák

víceprezident: Mgr. František Šmolík

tajemník: Kamila Spěváková

 

Revizní komise ČMUN:

František Tichý

Michal Březina

Martin Fousek

 

Rada Českomoravské unie neslyšících z.s.

Miloš Hostonský

Miroslav Košátko

Miroslav Handl

Stanislava Bartáková

Ondřej Jeřábek

součástí Rady je také prezident a víceprezident